عضلات بایگانی - مکمل های مجاز ورزشی

اشتباهات رایج در دوران حجم

26 views
 اشتباهات رایج در دوران حجم

اشتباهات رایج در دوران حجم و استفاده ی مداوم از دامنه ای خاص برای تعداد تکرارها در هر ست تمرینی کدام است؟

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب

صفحات سایت مکمل کو